Mecklenburg-Vorpommern liidumaa 13. Rahvuslik Tervisemajanduse Konverents toimub 23.05.2017 – 24.05.2017 Rostocki külje all Warnemündes (13. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft 2017).  Tänavusel konverentsil on Eesti partnermaaks ning tänavuse teema valisidki korraldajad Eesti järgi: Tervisemajandus 2017 – kodanik ja turg digitaalses tervishoius.

Konverentsi ruumides on suur näituseala, kus on ca 20 väljapanijat ning Eestil on oma ühisstend, mille eest vastutav on Külle Tärnov klastrist Connected Health.

Tutvustame stendil SleepAngel  tooteid.

Konverents toimub igal-aastal Warnemündes ning selle peakorraldajaks on BioCon Valley® . Viimane kuulub programmi ScanBalt BioRegion, mille liikmeks on Eesti poolt nt Tartu Ülikool, Tartu Biotehnoloogia Park  ja Tehnopol. Konverentsi auditooriumi moodustavad Põhja-Saksamaa tervisevaldkonna ettevõtted, avalikus sektori ning tervishoiuteenuste osutajad. Lisaks on osalejate seas ka kõrgetasemeline esindus  Euroopa Komisjonist ning kohalikke poliitikuid (mh Mecklenburg-Vorpommerni peaminister, kelle egiidi all konverents iga-aastaselt toimub) ning mõned Bundestagi liikmed, üle-Saksamaaliste katusorganisatsioonide ning ministeeriumide esindajaid, välisriikide esindajad. Kokku külastab konverentsi ligi 600 eelregistreeritud külastajat.

Konverentsi link: http://konferenz-gesundheitswirtschaft.de/