Sleepangel padjad, tekid ja madratsid

SleepAngel toodete tehnoloogia valiti Kanada InfectionControl.tips poolt infektsiooni tõkestavate toodete 10 parima hulka maailmas 2017. 
Kuulume maailma innovatsiooni top 10-sse!

Eriti toodi esile just toote tehnoloogilisi omadusi seoses haiglast saadavate infektsioonidega. Lisaks mainiti ära, et see tehnoloogia ei peaks olema ainult soovituslik, vaid saama kohustuslikuks.

Miks meie PneumaPure tehnoloogia tippude hulka valiti?

PneumaPure filtertehnoloogia on oluline läbimurre võitluses tervishoiuasutustes tekkida võivate infektsioonidega (HAl).

Käte pesemise kord, ukse käepidemete desinfitseerimine ja patsientidega kokkupuutuvate seadmete puhastmine on haiglates ning hoolekandeasutustes rangelt reguleeritud. PneumaPure filtertehnoloogiaga on nüüd võimalik aga astuda samm veelgi kaugemale. Oht patsiendi, hooldaja ja külastaja turvalisusele tingituna saastunud voodisisudest on ilmne. Seega võiks isegi öelda, et PneumaPure filtrite kasutuselevõtt ei peaks olema lihtsalt soovitatav, vaid lausa nõutav.

Kuid infektsiooniohu ennetamine unikaalse tehnoloogia abil ei pea piirduma vaid tervishoiuasutustega. Samamoodi annab see märkimisväärse efekti ruumide hügieeni ja külaliste ohutuse seisukohalt nii hotellides, ilusalongides kui mitmel pool mujal. Samuti on see kindel lahendus ka kodudes, et vältida kokkupuudet astma ja allergia ärritajatega.

Uuri lähemalthttps://infectioncontrol.tips/2017/09/19/top-innovations-of-the-year-2017/